Nieuw: bedenktermijn bij ontslag met wederzijdse toestemming

Wilt u met uw werknemer een vaststellings-/beëindigingsovereenkomst sluiten? In dat geval moet u daarin sinds 1 juli 2015 een bedenktermijn van 14 dagen opnemen. Als u dat vergeet, dan heeft uw werknemer 21 dagen de tijd om de getekende overeenkomst te ontbinden. Dat mag zonder opgaaf van redenen. U moet de verklaring van de werknemer binnen de termijn van 21 dagen hebben ontvangen. U bent niet verplicht om een (transitie)vergoeding aan te bieden, maar de nieuwe transitievergoeding kan mogelijk wel richtsnoer zijn bij het treffen van een regeling met uw werknemer.