Einde VAR – Nu al overeenkomsten voorleggen?

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt zeer waarschijnlijk per 1 januari 2016. De Tweede Kamer is namelijk akkoord gegaan met het wetsvoorstel ‘deregulering beoordeling arbeidsrelaties’. Deze nieuwe regeling voor het bepalen van de arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers vervangt de VAR als ook de Eerste Kamer de wet aanneemt.

Let op

Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen hun overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen om te laten beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Als de opdrachtgever en zzp’er daadwerkelijk werken volgens de overeenkomst is de opdrachtgever gevrijwaard van naheffing van loonheffingen. Goedgekeurde overeenkomsten komen beschikbaar op de site van de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst veel aanvragen verwacht, kunt u nu al overeenkomsten voorleggen.

Overeenkomsten met toelichting kunt u mailen naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl

Als u een overeenkomst ter beoordeling naar de Belastingdienst stuurt, moet u naast enkele algemene gegevens ook het volgende aangeven:

  • of de overeenkomst voor één opdrachtgever of meer opdrachtgevers is bedoeld;
  • een volledig overzicht van alle afspraken;
  • wat de werkzaamheden zijn en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de werkzaamheden uitvoert;
  • of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen;
  • welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden;
  • eventuele richtlijnen of algemene voorwaarden.

Tip

Voordat u uw overeenkomst voorlegt, moet u eerst zelf (laten) beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking en of het nodig is om de overeenkomst voor te leggen. Vooral het 2e, 3e en 4e punt zijn lastig te beoordelen. Welke overeenkomst kiest u? Om welke afspraken en omstandigheden gaat het? Wat is het onderscheid tussen bemiddeling en uitzenden? Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding? U kunt hiervoor de ‘Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking’ raadplegen.

Let op: deze beleidsregels zijn niet uitputtend en beslissend. Vaak is er het nodige tegenin te brengen. We raden u daarom aan om voor de beoordeling van uw overeenkomst eerst overleg te plegen met ons of een andere deskundige.