Verbeterde bescherming pensioen zzp-er

Bent u zzp-er en moet u een beroep doen op de bijstand, dan moet u eerst uw pensioenpot aanspreken voordat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.

Staatssecretaris Klijnsma van SZW vindt dit niet redelijk. Zij heeft daarom een wetsvoorstel ingediend dat het pensioenvermogen van zzp-ers beter beschermt. Daarin staat dat u uw pensioenvermogen niet hoeft aan te spreken tot een bedrag van € 250.000,- als u een beroep moet doen op de bijstand. Verder krijgen werknemers die zzp-er zijn geworden meer tijd – 9 in plaats van 3 maanden – om te beslissen of zij willen blijven deelnemen in het pensioenfonds van hun laatste dienstbetrekking.