Hoe etiketteert u uw pand?

De Belastingdienst verwacht van u dat u een duidelijke indeling maakt van het vermogen dat onder de noemer ondernemingsvermogen valt en het vermogen dat gezien kan worden als privévermogen. Die keuze is niet altijd makkelijk gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een pand dat zowel wordt gebruikt voor de onderneming als ook om in te wonen.

Panden kunnen daarom allerlei lastige etiketteringsvraagstukken oproepen.

Hoe dient u uw pand te etiketteren?

1. Verplicht ondernemingsvermogen

Een pand dat uitsluitend ondernemingsbestemming heeft, is verplicht ondernemingsvermogen.

2. Verplicht privévermogen

Een pand dat uitsluitend een privébestemming heeft, is verplicht privévermogen. Denk aan een pand dat uitsluitend als woonruimte dient voor de ondernemer en zijn gezin.

3. Keuzevermogen

Indien het pand zowel privé als zakelijk wordt gebruikt, hebt u in beginsel een keuze voor toerekening aan privé of ondernemingsvermogen, mits binnen de grenzen der redelijkheid wordt gebleven. Deze grenzen staan niet in de wet maar worden bepaald aan de hand van jurisprudentie.

Let op

De keuze is in beginsel afhankelijk van uw wil bij aanwending van het pand. U laat uw keuze blijken door het pand wel of niet op te nemen in de fiscale ondernemingsbalans. Het is dus niet noodzakelijk om uw keuze specifiek kenbaar te maken aan de Belastingdienst, maar uw boekhoudkundig handelen geeft deze keuze aan. U kunt niet zo maar terugkomen op uw keuze.