Depotstelsel in plaats van g-rekening; nog even niet

Maakt u gebruik van flexkrachten die u inhuurt via een uitzendbureau, detacheringsbureau of onderaannemer? Dan geldt in beginsel dat de uitlener verantwoordelijk is voor het betalen van de flexkrachten en het inhouden en afdragen van de loonbelasting, premie volksverzekeringen en btw.

Echter, wanneer de uitlener verzuimt deze belastingen te betalen, dan kan de Belastingdienst bij uw onderneming aankloppen. Om dit te voorkomen kunt u gebruik maken van een geblokkeerde rekening (g-rekening). De g-rekening zou per 1 juli 2014 vervangen worden door een depotstelsel. De startdatum is echter uitgesteld. Reden voor het uitstel is dat het ministerie van Financiën de belangen van banken en ondernemingen die nu gebruikmaken van de g-rekening mee wil nemen bij de invoering van het depotstelsel. Dit heeft meer tijd nodig. Binnenkort zullen de banken reageren op de invoering van het depotstelsel en de toekomst van de g-rekening.

Let op

De Belastingdienst stuurt u een bericht als uw g-rekening wordt omgezet naar het depotstelsel.