Geen navordering verjaarde erfbelasting

Heeft de Belastingdienst u een navorderingsaanslag erfbelasting opgelegd voor erfdelen die meer dan 12 jaar voor 1 januari 2012 verkregen zijn – dus erfenissen van vóór 1999?

In dat geval kunt u daartegen succesvol bezwaar maken, mits de bezwaartermijn (6 weken vanaf de aanslagdatum) nog niet is verstreken. Er is namelijk een uitspraak van de Hoge Raad die dit verbiedt. De inspecteur van de Belastingdienst zal stellen dat hij mag navorderen op grond de onbeperkte navorderingsbevoegdheid die hij heeft sinds 1 januari 2012. De Hoge Raad besliste onlangs, dat die bevoegdheid geen onbeperkte terugwerkende kracht heeft. Voor de nalatenschappen van voor 2012 geldt de oude navorderingstermijn van 12 jaar. Als die al op 1 januari 2012 was verstreken, kan dus niet meer worden nagevorderd.