Overige pensioenmaatregelen zijn al wel in werking getreden

De ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ bevat ook twee pensioenmaatregelen die niet specifiek zijn gericht op de DGA. Deze zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 in werking getreden. Het betreft versoepelingen van het doorwerkvereiste en de maximum pensioenopbouw.

Doorwerkvereiste

In uw pensioenregeling staat wanneer u met pensioen gaat. Dat kan eerder zijn dan het moment waarop u uw AOW krijgt. In een pensioenregeling is bijvoorbeeld de pensioeningangsleeftijd 65 jaar, terwijl u later AOW krijgt. Onder de regelgeving tot 31 december 2013 kunt u de ingangsdatum van uw pensioen alleen uitstellen als u blijft doorwerken. Hierin komt verandering per 1 januari 2017. Dan vervalt het doorwerkvereiste. U kunt dan ook uw pensioen uitstellen – bijvoorbeeld tot aan de datum waarop u uw AOW-leeftijd bereikt – zonder dat u doorwerkt.

Maximum pensioenopbouw

Tegelijk met de vorige maatregel vervalt ook de eis dat u niet meer pensioen (inclusief AOW) mag opbouwen dan 100% van uw laatstverdiende loon. Dit geldt ook voor de hiervan afgeleide grenzen voor het partnerpensioen en het wezenpensioen.