Afschrijfkosten specifieke zorg

Met ingang van 1 januari 2014 is in de Wet IB 2001 een beperking aangebracht in de mogelijkheid om uitgaven voor hulpmiddelen als aftrekpost aan te merken. Uitgaven voor sommige hulpmiddelen kunnen vanaf die datum niet meer als specifieke zorgkosten in aftrek worden gebracht.

Het gaat om rolstoelen, scootmobielen en aanpassingen aan, in of om een woning, woonboot, woonwagen of aanhorigheid daarvan. Indien u in een kalenderjaar voorafgaand aan 2014 uitgaven hebt gedaan voor rolstoelen, scootmobielen of woningaanpassingen, heeft u mogelijk bij de aftrek als specifieke zorgkosten vaak een afschrijvingsregime toegepast. Hierbij werd, rekening houdend met een restwaarde, alleen de jaarlijkse afschrijving als specifieke zorgkosten aangemerkt. De hierboven beschreven wetswijziging heeft tot gevolg dat eventueel per 1 januari 2014 resterende afschrijvingstermijnen niet meer als specifieke zorgkosten in aftrek kunnen komen.

De Staatssecretaris van Financiën keurt in dit geval goed dat indien u in een kalenderjaar voorafgaand aan 2014, uitgaven voor een rolstoel, scootmobiel of een woningaanpassing heeft gedaan en voor de aftrek als specifieke zorgkosten een afschrijvingsregime heeft toegepast, dit regime ook vanaf 2014 wordt geëerbiedigd. Dit betekent dat aftrek van de afschrijvingskosten ook vanaf 2014 mogelijk is.