Oplossing voor tegenvallend pensioen verlengd tot 1 juli 2017

Bereikt u binnenkort uw pensioenleeftijd en heeft u pensioen opgebouwd in een beschikbare premieregeling? In dat geval kunt u worden geconfronteerd met tegenvallende uitkeringen.

Oorzaak: de lage rente waartegen het pensioen moet worden aangekocht. Goed nieuws is dat deze problematiek wordt aangepakt met het Wetsvoorstel verbeterde premieregeling. Tot het moment van invoering van deze wet mag u een pensioenknip toepassen. U kunt met het vrijkomende pensioenkapitaal in eerste aanleg een tijdelijke uitkering bedingen. Het restant van het kapitaal wordt dan gebruikt voor een uitgestelde uitkering. Zo wordt ‘gespeculeerd’ op een stijging van de rente.

Er zijn wel een paar voorwaarden:

  • de ingangsdatum van de tijdelijke uitkering moet liggen vóór 1 juli 2017 (dit was eerst 1 januari 2017);
  • de tijdelijke uitkering mag niet langer duren dan twee jaar; en
  • er geldt een beleggingseis voor de pensioenuitvoerder. Het kapitaal dat resteert na aankoop van de tijdelijke uitkering, moet worden belegd tegen een lager risicoprofiel.