Wijzigingen gebruikelijk loon

Bent u directeur en aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbezit)? In dat geval valt u onder de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Er wordt verondersteld dat u als directeurgrootaandeelhouder (DGA) in beginsel ten minste een bepaald loon geniet, ongeacht het loon dat u feitelijk heeft ontvangen.

Dat gebruikelijk loon wordt in 2017 ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de overige werknemers van uw bedrijf;
  • € 45.000 (in 2016: € 44.000)

Tip
Als het zakelijk loon van de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ hoger is dan € 45.000, dan mag u dus uw loon 25% lager vaststellen dan dat zakelijk loon, mits dat loon niet lager wordt dan € 45.000. Als u aannemelijk kunt maken dat het zakelijk loon van de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ lager is dan € 45.000, wordt het gebruikelijk loon gesteld op dit lagere zakelijk loon.

Lager gebruikelijk loon voor innovatieve start-up

Bent u een innovatieve start-up en voert u uw onderneming uit in een BV? In dat geval kunt u uw gebruikelijk loon in de eerste drie jaar op ten hoogste het minimumloon stellen. Dat is dus veel lager dan de ondergrens die een DGA normaliter ten minste moet aanhouden voor zijn/haar loon. U komt voor de lage gebruikloonregeling in aanmerking als u beschikt over een S&O-verklaring voor starters. Die is verkrijgbaar bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).