Geen transitievergoeding bij vervangende cao-voorziening

Tot nu toe kan uw werknemer geen aanspraak maken op een transitievergoeding als er in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. Die gelijkwaardige voorziening kan zijn een eigen vergoedingsregeling, scholingsfaciliteiten, outplacement of een bovenwettelijke WW-regeling.

De gelijkwaardigheid van de vervangende cao-voorziening leidt echter tot problemen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De regeling wordt daarom aangepast en beperkt tot uitsluitend ontslag om bedrijfseconomische redenen. In dat geval hoeft de cao-voorziening niet meer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding. Het is aan de cao-partijen om de inhoud en omvang van de cao-voorziening te bepalen en door wie deze voorziening verschuldigd is. Dat hoeft niet de individuele werkgever te zijn. De cao-voorziening kan ook alleen bestaan uit van-werk-naar-werk-arrangementen. Deze maatregel zal naar verwachting op 1 januari 2018 in werking treden.