Verbod op inhoudingen op WML: opnieuw uitstel en uitzonderingen

Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon (WML) treedt niet in werking op 1 juli 2016, maar wordt verder uitgesteld naar 1 januari 2017.

U krijgt als werkgever zo meer tijd om u voor te bereiden op de wijzigingen uit de Wet aanpak schijnconstructies. Bovendien wordt een uitzondering  op het verbod gemaakt voor huisvesting en voor een ziektekostenverzekering. Wel zullen er voorwaarden worden verbonden aan het kunnen inhouden van deze kosten op het minimumloon. Het gaat dan bijvoorbeeld om een maximumbedrag of -percentage van het WML. Aan de  huisvesting kunnen kwaliteitseisen worden gesteld, waardoor alleen kosten voor gecertificeerde huisvesting in aanmerking komen.

Meer uitzonderingen voor arbeidsbeperkte werknemers

Er komt mogelijk ook een uitzondering voor werknemers met een arbeidsbeperking, zoals in de sociale werkvoorziening. Hieronder vallen meer betalingsverplichtingen, namelijk:

  • huisvestingskosten;
  • zorgverzekeringspremie;
  • kosten voor nutsvoorzieningen; en
  • gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Daarnaast wordt bij inhoudingen op het wettelijk minimumloon van arbeidsbeperkte werknemers geen maximumbedrag of -percentage gehanteerd.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Laat het ons dan weten!