Let op de verhuurdersheffing

Indien u eigenaar bent van meer dan 10 huurwoningen met een huur van maximaal € 699,48, dan krijgt u in 2014 mogelijk te maken met de verhuurdersheffing. 

Het tarief van deze heffing bedraagt in 2014 0,381%. Dit tarief loopt daarna verder op van 0,449% in 2015 tot 0,491% in 2016 en 0,536% in 2017.

U kunt in aanmerking komen voor vermindering van de verhuurdersheffing indien u investeert in de omvorming van kantoren tot woningen en investeert in Rotterdam-Zuid of krimpgebieden.