Stijging RDA

U kunt dit jaar meer profiteren bij het investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het aftrekpercentage van de Research & Developmentaftrek (RDA) is namelijk verhoogd van 54% naar 60%. De RDA is een extra aftrek van de winst voor ondernemingen die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Het bedrag dat u van de winst mag aftrekken is een bepaald percentage van de kosten en uitgaven aan S&O. Daarbij gaat het niet om de loonkosten van de werknemers die S&O-werk verrichten. Voor deze kosten geldt een aparte regeling in de vorm van de S&O-afdrachtvermindering.

Let op

Bij een tarief van 25% voor de vennootschapsbelasting heeft u bij  toepassing van de RDA een nettovoordeel van 15%. De RDA moet u wel aanvragen bij Agentschap NL. U ontvangt dan een RDA-beschikking met de hoogte van uw aftrek.