Extra aftrek voor uw investering

Ga na of uw investering op de Milieulijst of Energielijst 2014 staat. Indien u namelijk investeert in een bedrijfsmiddel dat op één van deze twee lijsten voorkomt, dan krijgt u extra inkomsten- of vennootschapsbelasting terug van de Belastingdienst of hoeft u minder belasting te betalen. Dit geldt voor ondernemers en BV’s of NV’s.

1.1 Extra aftrek Milieulijst

Indien uw investering op de Milieulijst staat, kunt u in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Op grond van de MIA kunt u tot 36% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst. De Vamil zorgt ervoor dat u ineens 75% van de investering mag afschrijven ten laste van de winst.

Let op beperkt voordeel voor elektrisch rijden

Ook in 2014 biedt de MIA fiscaal voordeel voor investeringen in een volledig elektrische auto of een plug-in hybride. Dit voordeel is enigszins beperkt. Het fiscaal voordeel is namelijk afhankelijk van de CO2-uitstoot. Daarnaast is er een maximum gesteld aan het investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor deze faciliteit. U kunt geen beroep meer doen op de Vamil in 2014.

1.2 Extra aftrek Energielijst

Indien uw investering op de Energielijst voorkomt komt u mogelijk in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Bij een winstbelasting van 25% krijgt u ongeveer 10% van het investeringsbedrag terug van de fiscus.

Let op

Per 1 januari 2014 is het drempelbedrag verhoogd naar € 2.500.

Tip

Maak tijdig melding van uw investering bij Agentschap NL.