Lager belast dividend

Voor het jaar 2014 is het belastingtarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang verlaagd van 25% naar 22%. Dit tarief geldt zowel voor vervreemdingswinsten als dividenduitkeringen. Het doet daarbij niet ter zake in welk jaar de winst is gemaakt waar het dividend uit betaald wordt.

Bovendien geldt de tariefverlaging tot een inkomen van € 250.000,-. Het voordeel bedraagt dus maximaal 3% van € 250.000,- = € 7.500,-. Fiscale partners kunnen samen overigens het dubbele voordeel behalen, € 15.000,- dus. De belastingdruk op winsten van de vennootschap komt hiermee op circa 37,6 – 41,5% (gecombineerd tarief vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting).

Tip

Benut het dividendvoordeel dit jaar nog aangezien het hier gaat om een tijdelijke tariefverlaging. Vanaf 1 januari 2015 is het tarief namelijk weer 25%.