Meld tijdig uw eigenwoninglening

Heeft u in 2014 een woning gekocht met een lening van uw ouders of van uw eigen BV? In dat geval kunt u de rente alleen in aftrek brengen op uw box-1-inkomen als u de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst.

Dat kan bij de aangifte IB 2014, maar moet uiterlijk zijn gedaan op 31 december 2015. Wordt uw aangifte IB 2014 dus pas na 31 december 2015 ingediend, dan moet u de melding dus al uiterlijk voor het einde van dit jaar hebben gedaan. Bij een niet-tijdige melding loopt u het risico dat de renteaftrek over 2014 vervalt.

Alleen leningen aangegaan na 1 januari 2013

Deze op 1 januari 2013 ingevoerde renseigneringsplicht voor leningen van niet-administratieplichtigen geldt alleen voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan en waarop u jaarlijks verplicht annuïtair moet aflossen. U hoeft dus geen gegevens te melden van een op 31 december 2012 bestaande lening. Dat geldt ook als na 1 januari 2013 de rente van deze lening is of wordt gewijzigd.

Versoepeling op komst

De sanctie van het tijdelijk verlies van de renteaftrek vervalt vanaf het aangiftejaar 2016. Vanaf dat belastingjaar hoeft u deze informatie alleen nog aan te geven in de IB-aangifte. Is de informatie onjuist of onvolledig, dan gelden de gebruikelijke sancties bij het niet, onjuist of onvolledig doen van aangifte.