Versoepelde regels bij doorwerken na AOW-leeftijd

Vanaf 1 januari 2016 kunt u 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een AOW’er aangaan gedurende een periode van 48 maanden. De opzegtermijn wordt een maand en u mag de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter. Wordt de AOW’er ziek, dan moet u 13 (in plaats van 104) weken loon doorbetalen. Heeft u op 31 december 2015 een zieke AOW’er in dienst, dan hoeft u maximaal tot 1 september 2016 het loon door te betalen, voor zover de periode van 104 weken niet eerder verstreken is.