Betaal uw aftrekbare lijfrentepremie in 2015

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrente bankspaarproduct. De premie die u betaalt is aftrekbaar van uw inkomen. Zorg er dan wel voor dat u de lijfrentepremie nog dit jaar betaalt. Terugwentelen van de later betaalde lijfrentepremie is niet meer mogelijk. In de aangifte inkomstenbelasting 2015 die u volgend jaar indient, kunt u dus alleen de in 2015 betaalde lijfrentepremie in aftrek brengen.