Voorkom bijbetaling vennootschapsbelasting

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2015, zodat u niet een te lage voorlopige aanslag krijgt opgelegd. Als u na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten bijbetalen, dan loopt u het risico daarover – bij de huidige rentestand – 8,05% belastingrente in rekening gebracht te krijgen.