Transitie- of ontslagvergoeding bij samenloop met oude afspraken?

Sinds 1 juli jl. moet u als werkgever een transitievergoeding betalen als u een werknemer na twee jaar ontslaat.

Er kunnen dan echter al afspraken zijn gemaakt over een ontslagvergoeding waaraan u gebonden bent. Zonder nadere maatregelen zou u dan aan één werknemer een ontslagvergoeding én een transitievergoeding moeten betalen. Om dit te voorkomen is er een overgangsregeling getroffen. Op grond van die regeling betaalt u óf een transitievergoeding óf een ontslagvergoeding.

Bij samenloop met cao-afspraken

Op grond van de overgangsregeling betaalt u geen transitievergoeding als er met een vereniging van werknemers al afspraken zijn gemaakt over een ontslagvergoeding, bijvoorbeeld in een cao of sociaal plan. Dit geldt in ieder geval tot 1 juli 2016, maar ook daarna als de cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd. Worden de afspraken echter al eerder nadrukkelijk verlengd of gewijzigd, dan eindigen die afspraken al vóór 1 juli 2016. U betaalt dan bij ontslag de transitievergoeding. U betaalt echter geen transitievergoeding maar een ontslagvergoeding als het arbeidscontract met uw werknemer eindigt op of na 1 juli 2016, maar u al vóór 1 mei 2016 het ontslag heeft aangevraagd bij het UWV of de kantonrechter.

Bij samenloop met individuele afspraken of met de OR

Heeft u met een werknemer of een ondernemingsraad afspraken gemaakt? In dat geval bepaalt de werknemer of hij/zij de vergoeding op grond van die afspraken of de transitievergoeding wil laten uitbetalen. De einddatum van 1 juli 2016 geldt hierbij niet. Bepalend is de termijn waarbinnen de werknemer rechten aan de afspraken kan ontlenen.