Box-3-heffing over reële rendementen niet haalbaar

Als het aan het kabinet ligt wordt vanaf 2017 het heffingsvrij vermogen in box 3 verhoogd naar € 25.000,- per belastingplichtige en het fictieve rendement van 4% wordt vervangen door een staffel van jaarlijkse veranderende fictieve rendementen.

Voor het jaar 2017 wordt het fictief rendement 2,9% tot een vermogen van € 100.000,- (per belastingplichtige), tussen € 100.000,- en 1 miljoen 4,7% en daarboven 5,5%. De fictieve rendementen zijn gebaseerd op een vermogensmix van verschillende vermogensbestanddelen, spaartegoeden, beleggingen en onroerende zaken. Het belastingtarief in box 3 blijft 30%. In de Tweede Kamer is voorgesteld om aan te sluiten bij de reële rendementen. Dat is echter volgens staatssecretaris Wiebes op dit moment niet haalbaar.