Geen categorie

 • Wijzigingen gebruikelijk loon

  Bent u directeur en aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbezit)? In dat geval valt u onder de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Er wordt verondersteld dat u als directeurgrootaandeelhouder (DGA) in beginsel ten minste een bepaald loon geniet, ongeacht het loon dat u feitelijk heeft ontvangen. Dat gebruikelijk loon wordt in 2017 ten minste gesteld […]

 • Handhaving Wet DBA uitgesteld

  De invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en de overgang naar het systeem met modelovereenkomsten hebben al veel onrust veroorzaakt. Zoveel zelfs dat inmiddels is besloten om de handhaving van de Wet DBA in ieder geval uit te stellen tot 1 januari 2018. Dit betekent dat u als zzp’er en opdrachtgever tot […]

 • Formulier aangifte inkomstenbelasting 2016

  Om de aangifte inkomstenbelasting netjes te verzorgen voor onze klanten maken wij gebruik van het IB formulier welke hier te downloaden is. Dit formulier kunt u downloaden, digitaal invullen en naar ons mailen op info@vtaccountants.nl maar natuurlijk kunt u deze ook downloaden, printen en deze per post verzenden of afgeven op ons kantoor. Wanneer u […]

 • Fijne feestdagen!

  VT Accountants BV wenst iedereen fijne feestdagen en een goed, gezond en ondernemend 2017!! buiten de feestdagen zijn wij uiteraard gewoon bereikbaar voor u.

 • Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2017 verder aangescherpt

  Volgend jaar worden de bijtellingscategorieën voor de (lease)auto van de zaak verder aangescherpt. Er bestaan vanaf 2017 nog slechts twee bijtellingscategorieën van 4% voor nul-emissieauto’s en 22% voor alle andere auto’s van de zaak. Deze bijtellingspercentages gelden voor nieuwe auto’s waarvan het kenteken op of na 1 januari 2017 voor het eerst op naam is […]

 • Meldplicht datalekken: betere bescherming persoonsgegevens

  U legt de persoonsgegevens vast van uw personeel en waarschijnlijk ook van uw cliënten. De regels voor de bescherming van deze gegevens zijn aangescherpt. U hebt de plicht om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Zo mag u de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de betreffende opdracht die u van de cliënt(en) heeft […]

 • Aflossen op de eigenwoningschuld niet altijd voordelig

  U kunt jaarlijks boetevrij aflossen op uw hypotheek. Meestal is dat gelimiteerd tot 10 of 20% van de hypotheeksom. Heeft u een spaarhypotheek of een bankspaarhypotheek, dan heeft u een hypotheek met daaraan gekoppeld een spaartegoed. U spaart belastingvrij voor de aflossing van uw eigenwoningschuld. Onder voorwaarden is ook de uitkering belastingvrij. Een van die […]

 • Vanaf 2017 loonkostenvoordeel bij werknemers met lage lonen

  Volgend jaar gaat het nieuwe loonkostenvoordeel voor werknemers met lage lonen van start. Heeft u dan een werknemer in dienst met een uurloon tussen 100% en 110% van het wettelijk minimumloon, dan krijgt u maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Bedraagt het uurloon van de werknemer tussen 110% en 120% van het wettelijk minimumloon, […]

 • Gewijzigde bijdragen Zorgverzekeringswet

  De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is uitsluitend een werkgeverslast. De werkgeversbijdrage wordt verlaagd van 6,75% in 2016 naar 6,65% in 2017. Bepaalde uitkeringsgerechtigden en de directeur-grootaandeelhouder die niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, betalen ook een lagere Zvw-bijdrage dan vorig jaar, namelijk 5,40% (in 2017) in plaats van 5,50% (in 2016). U berekent de Zvw-bijdrage over […]

 • Meer tijd voor voorbereidingen op verbod inhoudingen op het minimumloon

  De inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen op het minimumloon is uitgesteld tot 1 januari 2017. Dit geeft u als werkgever meer tijd om u voor te bereiden. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de uitzonderingen op het verbod die inmiddels zijn bekendgemaakt. Het gaat om huisvestingskosten en zorgverzekeringspremie. Huisvestingskosten […]