Nieuws

 • ODV naar uw partner; pas uw testament aan!

  Wanneer u overlijdt en u heeft uw pensioen in eigen beheer omgezet in een ODV, dan behoort uw ODV tot uw nalatenschap. Hierdoor moet uw partner erfgenaam worden, wil hij/zij na uw overlijden recht krijgen op uw ODV-aanspraken. Dit betekent in de praktijk dat u uw testament hierop omzetting zou de pensioenvoorziening op de balans […]

 • De (on)macht van de partner bij omzetting DGA-pensioen

  Vorig jaar kwam er een einde aan de pensioenopbouw in eigen beheer. U kreeg drie mogelijkheden voor de bestaande pensioenaanspraken. Eén van die mogelijkheden is de omzetting van de pensioenaanspraken in een oudedagsverplichting (ODV). Wilt u van deze optie gebruikmaken, dan heeft u daarvoor de toestemming nodig van uw partner en eventuele expartner(s). Maar hij/zij kan niet altijd zomaar weigeren, zo […]

 • Overlijden Cor van der Zanden

  Tot ons grote verdriet moeten wij u mededelen dat in de ochtend van maandag 19 februari, de grondlegger van VT Accountants BV (voorheen accountantskantoor van der Zanden BV), de heer Cor van der Zanden op 82 jarige leeftijd plotseling is overleden.  

 • Formulier aangifte inkomstenbelasting 2017

  Om de aangifte inkomstenbelasting netjes te verzorgen voor onze klanten maken wij gebruik van het IB formulier welke hier te downloaden is. Dit formulier kunt u downloaden, digitaal invullen en naar ons mailen op info@vtaccountants.nl maar natuurlijk kunt u deze ook downloaden, printen en deze per post verzenden of afgeven op ons kantoor. Wanneer u reeds klant bent bij […]

 • Nieuwe Loonkostenvoordelen (LKV’s) in 2018

  U bent ondernemer en u wilt vanaf 1 januari 2018 mensen aannemen die een uitkering ontvangen. Of u wilt een al bij u in dienst zijnde werknemer na 2 jaar ziekte in een passende functie laten werken. Onder bepaalde voorwaarden kunt u voor deze werknemers vanaf volgend jaar subsidies krijgen, de loonkostenvoordelen (LKV’s). Hierna leest […]

 • Enkele maatregelen in het arbeidsrecht uit het Regeerakkoord

  Werknemers met een tijdelijk contract krijgen pas na 3 jaar (nu 2 jaar) een contract voor onbepaalde tijd; Er komt een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag door langdurige ziekte; Werknemers krijgen direct (en niet pas na 2 jaar) recht op een transitievergoeding; De proeftijd bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd wordt verruimd naar maximaal 5 […]

 • Enkele maatregelen in de sociale zekerheid uit het Regeerakkoord

  Het kabinet Rutte III heeft ook veel plannen op het terrein van de sociale zekerheid. We noemen de meest ingrijpende hierna alleen puntsgewijs. Alle aangekondigde maatregelen moeten immers eerst nog in concrete voorstellen worden verwerkt en nog door de Tweede en daarna door de Eerste Kamer worden aangenomen. Niets is dus nog zeker. De loondoorbetaling bij ziekte van werknemers gaat voor kleine werkgevers (tot […]

 • Uw BV gaat minder vennootschapsbelasting betalen

  Uw BV gaat minder vennootschapsbelasting betalen. Maar nog niet volgend jaar. De aangekondigde verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting van 20% van € 200.000 naar € 250.000 gaat namelijk niet door. Maar als het aan het nieuwe kabinet ligt, gaan de tarieven vanaf 2019 wel omlaag. Het 20%-tarief gaat stapsgewijs in drie jaar […]

 • Plannen uit het Regeerakkoord voor de zzp’er

  In het Regeerakkoord staan ook de plannen van het kabinet voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en hun opdrachtgevers. Het meest opvallend is dat de Wet DBA wordt vervangen. Ja, u leest het goed. Maar er is meer. Zo komt er een minimumuurloon voor zzp’ers, de webmodule wordt toch ingevoerd en het begrip gezagsverhouding wordt verduidelijkt. […]

 • Formuleer relatiebeding duidelijk

  U neemt een relatiebeding op in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer om uw netwerk van relaties te beschermen. Het betreft dan met name functies waarbij het contact met relaties centraal staat, zoals bij adviesfuncties en bij commerciële functies. Het beding verbiedt uw (ex-)werknemer om gedurende een bepaalde periode contacten met uw relaties te onderhouden. Zo […]