Toch geen contract voor onbepaalde tijd?

Een werkneemster heeft een arbeidsovereenkomst voor twee jaar met daarin de bepaling dat ze daarna....

Bouw woningen voor verhuur: verlies aftrekbaar?

Een particulier koopt een braakliggend perceel van de gemeente om daar twee woningen op te....

Loon zieke uitzendkracht doorbetalen

Heeft u als uitzendbureau een zieke uitzendkracht met uitzendbeding? Dan stopt de uitzendovereenkomst niet meer....

Eigen woning naar box 3?

Voor de Nederlandse woningmarkt is het beter om de belasting op de eigen woning naar....

Bijtelling wegens niet sluitende rittenadministratie

Een holding heeft een auto ter beschikking gesteld aan de DGA, maar geen bijtelling wegens....

Aanzegging einde contract in contract zelf

Een medewerkster van een zorgorganisatie heeft een tijdelijk contract, dat met een jaar is verlengd.....

Inbreng VOF in bestaande BV

Man en vrouw hebben ieder 50% aandeel in een VOF die bouwmachines verhuurt. Ze hebben....

Tien minuten eerder aanwezig: betaalde werktijd?

Een medewerker van een callcenter moet volgens de planningsregels van zijn werkgever tien minuten voor....

Managementovereenkomst: arbeid of opdracht?

Een bedrijf wordt verkocht, maar wil dat de zittende manager tijdelijk aanblijft. Hij wordt statutair....

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2023 met 3,13%.....