Geen categorie

 • OVB 2% bij woning in gebruik als bedrijfspand

  Koopt u een woning en neemt u die in gebruik als kantoor of praktijk, dan kunt u de woning toch kopen met 2% overdrachtsbelasting in plaats van 6%. Voorwaarde is dat het pand met relatief eenvoudige aanpassingen zijn oorspronkelijke woonfunctie weer kan terugkrijgen. Alleen bij twijfel is ook de publiekrechtelijke bestemming van het pand van […]

 • Grote ondernemer moet mkb’er eerder betalen

  Bent u mkb’er of zzp’er en levert u goederen of diensten aan grote ondernemingen? In dat geval moet u wellicht ongewenst lang wachten op de betaling. Betalingstermijnen van 60 dagen of langer blijken vaak voor te komen. Die grote afnemer is echter heel belangrijk voor u, dus u kunt zich hier moeilijk tegen verzetten. U […]

 • Leg de afspraken met uw BV vast

  U gaat met uw BV allerlei rechtsverhoudingen aan. U leent bijvoorbeeld bij (of aan) uw BV of u neemt bedragen op in rekening-courant bij uw BV. Of u maakt afspraken over uw arbeidsvoorwaarden. Wist u dat u wettelijk verplicht bent om deze onderlinge rechtsverhoudingen schriftelijk vast te leggen en dat u deze moet bewaren in […]

 • Oplossing voor tegenvallend pensioen verlengd tot 1 juli 2017

  Bereikt u binnenkort uw pensioenleeftijd en heeft u pensioen opgebouwd in een beschikbare premieregeling? In dat geval kunt u worden geconfronteerd met tegenvallende uitkeringen. Oorzaak: de lage rente waartegen het pensioen moet worden aangekocht. Goed nieuws is dat deze problematiek wordt aangepakt met het Wetsvoorstel verbeterde premieregeling. Tot het moment van invoering van deze wet […]

 • No-riskpolis arbeidsgehandicapte onbeperkt geldig

  Neemt u een arbeidsgehandicapte in dienst? In dat geval kunt u gebruik maken van een no-riskpolis. Wordt de arbeidsbeperkte werknemer ziek, dan is de loondoorbetaling door deze polis afgedekt. De polis was tijdelijk (tot 1 januari 2021), maar voortaan kunt u de no-riskpolis onbeperkt gebruiken. Wilt u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen? […]

 • Wijzigingen gebruikelijk loon

  Bent u directeur en aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbezit)? In dat geval valt u onder de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Er wordt verondersteld dat u als directeurgrootaandeelhouder (DGA) in beginsel ten minste een bepaald loon geniet, ongeacht het loon dat u feitelijk heeft ontvangen. Dat gebruikelijk loon wordt in 2017 ten minste gesteld […]

 • Handhaving Wet DBA uitgesteld

  De invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en de overgang naar het systeem met modelovereenkomsten hebben al veel onrust veroorzaakt. Zoveel zelfs dat inmiddels is besloten om de handhaving van de Wet DBA in ieder geval uit te stellen tot 1 januari 2018. Dit betekent dat u als zzp’er en opdrachtgever tot […]

 • Formulier aangifte inkomstenbelasting 2016

  Om de aangifte inkomstenbelasting netjes te verzorgen voor onze klanten maken wij gebruik van het IB formulier welke hier te downloaden is. Dit formulier kunt u downloaden, digitaal invullen en naar ons mailen op info@vtaccountants.nl maar natuurlijk kunt u deze ook downloaden, printen en deze per post verzenden of afgeven op ons kantoor. Wanneer u […]

 • Fijne feestdagen!

  VT Accountants BV wenst iedereen fijne feestdagen en een goed, gezond en ondernemend 2017!! buiten de feestdagen zijn wij uiteraard gewoon bereikbaar voor u.

 • Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2017 verder aangescherpt

  Volgend jaar worden de bijtellingscategorieën voor de (lease)auto van de zaak verder aangescherpt. Er bestaan vanaf 2017 nog slechts twee bijtellingscategorieën van 4% voor nul-emissieauto’s en 22% voor alle andere auto’s van de zaak. Deze bijtellingspercentages gelden voor nieuwe auto’s waarvan het kenteken op of na 1 januari 2017 voor het eerst op naam is […]