Nieuws

 • Oplossing voor tegenvallend pensioen verlengd tot 1 juli 2017

  Bereikt u binnenkort uw pensioenleeftijd en heeft u pensioen opgebouwd in een beschikbare premieregeling? In dat geval kunt u worden geconfronteerd met tegenvallende uitkeringen. Oorzaak: de lage rente waartegen het pensioen moet worden aangekocht. Goed nieuws is dat deze problematiek wordt aangepakt met het Wetsvoorstel verbeterde premieregeling. Tot het moment van invoering van deze wet […]

 • No-riskpolis arbeidsgehandicapte onbeperkt geldig

  Neemt u een arbeidsgehandicapte in dienst? In dat geval kunt u gebruik maken van een no-riskpolis. Wordt de arbeidsbeperkte werknemer ziek, dan is de loondoorbetaling door deze polis afgedekt. De polis was tijdelijk (tot 1 januari 2021), maar voortaan kunt u de no-riskpolis onbeperkt gebruiken. Wilt u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen? […]

 • Wijzigingen gebruikelijk loon

  Bent u directeur en aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbezit)? In dat geval valt u onder de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Er wordt verondersteld dat u als directeurgrootaandeelhouder (DGA) in beginsel ten minste een bepaald loon geniet, ongeacht het loon dat u feitelijk heeft ontvangen. Dat gebruikelijk loon wordt in 2017 ten minste gesteld […]

 • Handhaving Wet DBA uitgesteld

  De invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en de overgang naar het systeem met modelovereenkomsten hebben al veel onrust veroorzaakt. Zoveel zelfs dat inmiddels is besloten om de handhaving van de Wet DBA in ieder geval uit te stellen tot 1 januari 2018. Dit betekent dat u als zzp’er en opdrachtgever tot […]

 • Formulier aangifte inkomstenbelasting 2016

  Om de aangifte inkomstenbelasting netjes te verzorgen voor onze klanten maken wij gebruik van het IB formulier welke hier te downloaden is. Dit formulier kunt u downloaden, digitaal invullen en naar ons mailen op info@vtaccountants.nl maar natuurlijk kunt u deze ook downloaden, printen en deze per post verzenden of afgeven op ons kantoor. Wanneer u […]

 • Fijne feestdagen!

  VT Accountants BV wenst iedereen fijne feestdagen en een goed, gezond en ondernemend 2017!! buiten de feestdagen zijn wij uiteraard gewoon bereikbaar voor u.

 • Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2017 verder aangescherpt

  Volgend jaar worden de bijtellingscategorieën voor de (lease)auto van de zaak verder aangescherpt. Er bestaan vanaf 2017 nog slechts twee bijtellingscategorieën van 4% voor nul-emissieauto’s en 22% voor alle andere auto’s van de zaak. Deze bijtellingspercentages gelden voor nieuwe auto’s waarvan het kenteken op of na 1 januari 2017 voor het eerst op naam is […]

 • Meldplicht datalekken: betere bescherming persoonsgegevens

  U legt de persoonsgegevens vast van uw personeel en waarschijnlijk ook van uw cliënten. De regels voor de bescherming van deze gegevens zijn aangescherpt. U hebt de plicht om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Zo mag u de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de betreffende opdracht die u van de cliënt(en) heeft […]

 • Aflossen op de eigenwoningschuld niet altijd voordelig

  U kunt jaarlijks boetevrij aflossen op uw hypotheek. Meestal is dat gelimiteerd tot 10 of 20% van de hypotheeksom. Heeft u een spaarhypotheek of een bankspaarhypotheek, dan heeft u een hypotheek met daaraan gekoppeld een spaartegoed. U spaart belastingvrij voor de aflossing van uw eigenwoningschuld. Onder voorwaarden is ook de uitkering belastingvrij. Een van die […]

 • Vanaf 2017 loonkostenvoordeel bij werknemers met lage lonen

  Volgend jaar gaat het nieuwe loonkostenvoordeel voor werknemers met lage lonen van start. Heeft u dan een werknemer in dienst met een uurloon tussen 100% en 110% van het wettelijk minimumloon, dan krijgt u maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Bedraagt het uurloon van de werknemer tussen 110% en 120% van het wettelijk minimumloon, […]