Autobrief 2.0: eenvoudigere autobelastingen

In de Autobrief 2.0 heeft het kabinet de plannen uiteengezet voor de autobelastingen. Kort samengevat komen die erop neer dat alleen de nul-emissieauto in de toekomst nog fiscaal wordt gestimuleerd. Zo blijft de bijtelling voor het privégebruik van deze auto van de zaak 4% tot en met 2018. Vanaf 2019 wordt het bijtellingspercentage voor de nul-emissieauto met een catalogusprijs van € 50.000,- of meer 22%, tenzij de auto uitsluitend op waterstof rijdt. Verder behoudt de nul-emissieauto de vrijstellingen voor de MRB en de BPM.

De fiscale stimulering van de hybride auto wordt stapsgewijs afgebouwd. In 2016 wordt het bijtellingspercentage verhoogd naar 15%, in 2017 naar 17% en in 2018 naar 19%. Vanaf 2019 geldt voor deze auto hetzelfde bijtellingspercentage als voor alle andere auto’s van de zaak, namelijk 22%. Ook voor de MRB en de BPM wordt deze auto steeds meer als een reguliere auto belast. De zuinige auto’s die nu nog een bijtellingspercentage hebben van 20% gaan in 2016 naar 21% en vanaf 2017 naar 22%. De auto’s die nu een bijtelling hebben van 25% gaan in 2017 naar 22%.

De MRB wordt met gemiddeld 2% verlaagd voor reguliere personenauto’s. Dit wordt gecompenseerd door een verhoging van de MRB op de meest vervuilende (zonder roetfilter af fabriek) dieselpersonen- en dieselbestelauto’s. De BPM wordt tot 2020 verlaagd met 12%.

Let op

In de Autobrief 2.0 is geen overgangsregeling getroffen voor lopende (lease)contracten. Staatssecretaris Wiebes heeft al wel toegezegd dat deze contracten onder voorwaarden worden gerespecteerd. Ook staan hierin de voornemens van het kabinet. Die worden in het najaar in een wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. In de tussentijd zal de staatssecretaris draagvlak proberen te creëren voor de kabinetsplannen. Daarmee kan hij een goede start maken door de 72 vragen over de Autobrief 2.0 te beantwoorden die de commissie van Financiën van de Tweede Kamer onlangs aan hem heeft gesteld.