Denk aan de aftrekposten

Als ondernemer kunt u onder voorwaarden een beroep doen op een aantal aftrekposten. Het gaat dan om aftrekposten die vallen onder de ondernemersaftrek en de investeringsaftrek. De ondernemersaftrek is een verzamelnaam voor: de zelfstandigenaftrek en startersaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek en de stakingsaftrek. De investeringsaftrek bestaat uit: kleinschaligheidsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek.

Let op

Om in aanmerking te komen voor deze aftrekposten, moet u aan het urencriterium voldoen. U moet per kalenderjaar minimaal 1.225 uur voor uw bedrijf werken én meer dan 50% van uw totale arbeidstijd aan uw bedrijf besteden.

Mkb-winstvrijstelling

Ook indien u niet aan de voorwaarden voor de ondernemersaftrek voldoet heeft u recht op de mkb-winstvrijstelling. Dit betekent dat u 14% van uw fiscale winst mag aftrekken. Dit geldt echter ook als u verlies maakt.