Denk aan de BTW-suppletie

Een BTW-suppletie is een aanvulling op de aangifte BTW. Het kan tenslotte gebeuren dat, om wat voor reden dan ook, over een bepaald tijdvak te veel of juist te weinig BTW is betaald. Dit wordt gecorrigeerd door middel van een BTW-suppletie.

BTW-suppletie verplicht

Bij het opmaken van de jaarstukken blijkt dikwijls dat er door diverse oorzaken over een jaar te weinig of te veel omzetbelasting is aangegeven. Ook in de loop van een jaar kan blijken dat een bepaalde aangifte niet geheel juist gedaan is. De te veel aangegeven belasting kan alsnog worden teruggevraagd via een suppletieaangifte. De te weinig aangegeven belasting moet worden gemeld via een suppletieaangifte (per 1 januari 2012). Een suppletieaangifte is geen echte aangifte maar een verbetering van uw eerdere aangiften. U moet de BTW-suppletie doen met een verplicht gesteld formulier op het beveiligde gedeelte van de belastingsite.

Overigens mag u sinds 2012 kleine bedragen (tot € 1.000,-) verwerken in de eerstvolgende aangifte BTW.

Let op

U moet suppletie doen voordat u weet of redelijkerwijs kunt vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid bekend is of zal worden. Doet u dit niet, dan kunt u hiervoor een boete krijgen. Bovendien kan de inspecteur een boete opleggen als hij een naheffingsaanslag oplegt van de te weinig aangegeven BTW.