Eerste modelovereenkomsten gepubliceerd

De eerste modelovereenkomsten zijn inmiddels goedgekeurd en op de website van de Belastingdienst geplaatst. Eén daarvan betreft de modelovereenkomst voor de sector bouw. Deze sectorale overeenkomst is tot stand gekomen in samenspraak met de belangenvereniging Zelfstandigen Bouw en de stichting ZZP Nederland.

In de beoordeelde modelovereenkomsten wordt bevestigd dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen of te voldoen omdat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Voorwaarde is wel dat er bij gebruik van de voorbeeldovereenkomst conform de overeenkomst wordt gehandeld en dat daarin wordt verwezen naar het kenmerk van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst. Er wordt benadrukt dat geen oordeel wordt gegeven over de kwalificatie van de inkomsten voor de inkomsten- en omzetbelasting.

Er volgen meer modelovereenkomsten

Er wordt verwacht dat ca. 40 modelovereenkomsten worden gepubliceerd. Deze maand volgen er nog een flink aantal. Er zijn al 170 overeenkomsten voorgelegd waarvan er ongeveer 10 als modelovereenkomst kunnen dienen.