Enkele maatregelen in het arbeidsrecht uit het Regeerakkoord

  • Werknemers met een tijdelijk contract krijgen pas na 3 jaar (nu 2 jaar) een contract voor onbepaalde tijd;
  • Er komt een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag door langdurige ziekte;
  • Werknemers krijgen direct (en niet pas na 2 jaar) recht op een transitievergoeding;
  • De proeftijd bij arbeidscontracten voor onbepaalde tijd wordt verruimd naar maximaal 5 maanden;
  • Ontslagrecht wordt versoepeld maar de rechter kan een hogere vergoeding toekennen;
  • oproepkrachten met een nulurencontract hoeven onder voorwaarden niet bij iedere oproep te verschijnen en krijgen recht op loon bij afzegging van een oproep;
  • U gaat minder WW-premie betalen wanneer u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt, dan wanneer u tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbiedt;
  • Het kraamverlof voor partners gaat van 2 naar 5 dagen met doorbetaling van loon. Vanaf medio 2020 komt daar vijf weken verlof bij;
  • Payrolling wordt beperkt;
  • Tewerkstellingsvergunningen worden voor maximaal 3 jaar verleend.