Fiscaal slim schenken

Door al tijdens uw leven vermogen te schenken, kunnen uw nabestaanden vaak veel belasting besparen. Voor schenkingen gelden namelijk speciale vrijstellingen, waaronder een algemene jaarlijks terugkerende vrijstelling. Door geleidelijk te schenken, kunnen de nabestaanden bovendien een tariefsvoordeel behalen. De schenk- en erfbelasting kennen namelijk oplopende tarieven.

Schenken op papier

Wilt u schenken, maar kunt u het vermogen eigenlijk niet missen? Dan is de zogenoemde papieren schenking wellicht een aantrekkelijk alternatief voor u. De begiftigden lenen in dat geval het geschonken bedrag meteen weer aan u terug. Hun vordering is pas opeisbaar bij uw overlijden. Tijdens uw leven kunt u dus gewoon over uw vermogen blijven beschikken. Bij een schenking op papier moet wel aan een aantal (formele) voorwaarden worden voldaan. Zo moet jaarlijks een rente betaald worden van 6% en moet de schenking notarieel worden geregeld.

Tip

Wilt u schenken? Neem dan eerst contact op met ons zodat wij een schenkingsplan op kunnen stellen. Aan de hand hiervan bepaalt u wat u moet schenken om een optimaal fiscaal voordeel te behalen.