FOR wordt versoberd

U kunt vanaf 1 januari 2015 minder toevoegen aan de fiscale oudedagsreserve (FOR).

U kunt dan nog slechts 9,8% van de winst over een kalenderjaar toevoegen aan de FOR. Op dit moment is dat maximaal 10,9% van de winst. Daarnaast geldt er per 1 januari 2015 een maximumbedrag van € 9.542,-. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met deze versobering.

Per 1 januari 2015 blijft nog steeds gelden dat de FOR in principe niet hoger mag zijn dan het ondernemingsvermogen van de onderneming.