Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen

Bij vervreemding van een bedrijfsmiddel kan de vervreemdingswinst buiten de belastingheffing blijven door deze winst te reserveren in een herinvesteringsreserve. 

Voorwaarde is dat u een voornemen hebt tot herinvestering en dat deze herinvestering ook plaatsvindt binnen drie jaar na het jaar van reserveren. Ga na of dit jaar een herinvesteringsreserve verloopt.

Tip

In bijzondere situaties is termijnverlenging mogelijk. De bijzondere omstandigheden dienen ertoe te leiden dat u redelijkerwijs niet aan de termijn kunt worden gehouden.