Let op aftrek voorbelasting bij integratieheffing

Het kan zijn dat u op het moment dat de integratieheffing wordt afgeschaft al voorbelasting op goederen en diensten heeft afgetrokken, omdat u verwachtte bij de eerste ingebruikname van een zelf vervaardigd goed integratieheffing te moeten betalen.

Let op
Ondanks de afschaffing van de integratieheffing behoudt u het initiële recht op aftrek van de voorbelasting op goederen en diensten die u heeft gebruikt voor de vervaardiging van een nieuw goed, mits u dit recht al had vóór de afschaffing van de integratieheffing. Daarnaast moet u rekening houden met een tweede toetsmoment. Dit is het moment waarop u de eerder aangeschafte goederen en diensten gaat gebruiken. Als op dat moment de eerdere aftrek, op basis van de toenmalige belaste bestemming, verschilt met de werkelijke bestemming, vindt een correctie van de eerdere aftrek plaats. Voor de goederen en diensten die zijn aangeschaft op het moment dat de integratielevering nog gold als belaste bestemming, vindt dit tweede toetsmoment uiterlijk plaats op het moment van ingebruikname van het nieuw vervaardigde goed waarvoor u de goederen en diensten heeft gebruikt.

Overigens zou u ook bij een integratielevering de BTW, die verschuldigd was vanwege die levering, niet kunnen aftrekken voor zover hij het nieuwe goed zou gebruiken voor BTW-vrijgestelde prestaties. Belangrijk verschil is dat bij het vervallen van de integratieheffing geen financieringsvoordeel meer kan worden gehaald in verband met de tijdelijke teruggaaf van uiteindelijk niet aftrekbare BTW.