Let op de crisisheffing

Ook in 2014 bent u als werkgevers 16% eindheffing verschuldigd over het loon van elke werknemer die meer dan € 150.000,- verdient. Het gaat om het belastbaar loon dat is genoten in 2013.

Let op

De crisisheffing moet in principe worden afgedragen in de aangifte loonheffingen van maart 2014. Ook voor de crisisheffing in 2014 is het raadzaam bezwaar te maken tegen deze aangifte. Als extra argument kunt u daar nu aan toevoegen, dat bij de crisisheffing van 2013 was toegezegd dat deze eenmalig zou zijn, terwijl dezelfde heffing nu toch voor een tweede jaar geldt.