Let op waardedrukkende factor bij inbreng woning in onderneming

Gebruikt u een pand zowel voor uw onderneming als voor zelfbewoning, dan mag u onder omstandigheden het (volledige) pand tot uw ondernemingsvermogen rekenen. De vraag is dan voor welke waarde u het pand mag activeren op uw balans: de vrije verkoopwaarde of de waarde in bewoonde staat. Dit is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden.

De casus is als volgt. Een ondernemer rekent het pand waarin hij met zijn gezin woont tot zijn ondernemingsvermogen. Hij neemt het pand op tegen de vrije verkoopwaarde. Twee jaar later brengt hij zijn onderneming in een bv in. De onderneming verplaatst hij naar een extern kantoorgebouw. Zijn pand brengt de onderneming over naar privé tegen waarde in bewoonde staat (vrije verkoopwaarde -/- 35%).

De vraag is of bij inbreng van het pand de ondernemer het pand moet activeren tegen de vrije verkoopwaarde of de (lagere) waarde in bewoonde staat.

De Hoge Raad oordeelt dat de ondernemer de woning moet waarderen tegen de waarde in het economische verkeer op dat moment, dus rekening houdend met de waardedruk wegens zelfbewoning.