Meer controles Belastingdienst

De Belastingdienst zal meer en strenger gaan controleren. Allereerst worden meer aangiften Inkomstenbelasting gecontroleerd en automatisch gecorrigeerd op basis van gegevens van derden. Verder wordt het aantal boekenonderzoeken vergroot bij ondernemers die niet onder horizontaal toezicht vallen. Ook wordt de controle aangescherpt op verzoeken om teruggaaf van omzetbelasting in het mkb. Dit geldt ook voor de behandeling van de balansschulden (vergelijking tussen de omzetschuld van de winstaangifte en de werkelijk afgedragen omzetbelasting) en de behandeling van de aangiften met aftrek voorbelasting zonder omzet.