Pensioenregeling zzp’ers

Per 1 januari 2015 komt er een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Wat houdt dit in?

  • U kunt als zzp’er vrijwillig in- en uitstappen;
  • U bepaalt zelf hoeveel u periodiek inlegt;
  • Omdat het inkomen kan wisselen, mag u flexibel inleggen;
  • De uitkeringsduur staat van te voren vast en is niet levenslang;
  • Bij arbeidsongeschiktheid kunt u het inkomen uit het pensioen eerder opnemen. U betaalt geen revisierente;
  • Indien u een beroep doet op een bijstandsuitkering dan telt het pensioen dat u vrijwillig heeft opgebouwd, niet (meer) mee als vermogen;
  • Indien u een ex-werknemer bent die na ontslag zzp’er is geworden, dan heeft u straks 9 maanden de tijd om te beslissen of u de pensioenopbouw bij het pensioenfonds vrijwillig voortzet.

Een beleggingsinstelling zonder winstoogmerk voert de pensioenregeling uit.