Plannen uit het Regeerakkoord voor de zzp’er

In het Regeerakkoord staan ook de plannen van het kabinet voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en hun opdrachtgevers. Het meest opvallend is dat de Wet DBA wordt vervangen. Ja, u leest het goed. Maar er is meer.

Zo komt er een minimumuurloon voor zzp’ers, de webmodule wordt toch ingevoerd en het begrip gezagsverhouding wordt verduidelijkt. Hierna volgen op hoofdlijnen de plannen die nog in concrete voorstellen moeten worden omgezet, waarover de Tweede en daarna de Eerste Kamer nog moeten beslissen.

Minimumtarief

Er is altijd sprake van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst (langer dan 3 maanden) of een laag tarief in combinatie met reguliere bedrijfsactiviteiten. Een laag tarief is minder dan 125% van het wettelijk minimumloon (Wml). Dat komt neer op tussen € 15 en € 18 per uur.

Keuzemogelijkheid

Is er sprake van een hoog tarief (boven € 75) in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst (korter dan een jaar) of is er een hoog tarief in combinatie met niet-reguliere bedrijfsactiviteiten? In dat geval wordt er een keuzemogelijkheid ‘opting out’ ingevoerd voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. U kiest er dan als zzp’er voor om niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen.

Webmodule

De opdrachtgever kan via het invullen van een webmodule een ‘opdrachtgeversverklaring’ krijgen voor zzp’ers boven het lage tarief (meer dan 125% Wml). Die verklaring geeft vooraf vrijwaring van loonheffing en premies werknemersverzekeringen, tenzij de webmodule niet naar waarheid is ingevuld. Het begrip gezagsverhouding wordt verduidelijkt en voortaan zal er meer worden getoetst op basis van de feiten in plaats van formele omstandigheden.

Overgangsfase

Na invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid. Dat wil zeggen dat er niet direct een boete wordt opgelegd. De Belastingdienst heeft in deze fase een coachende rol bij het toepassen van de nieuwe regels.

Overige maatregelen

In het Burgerlijk Wetboek wordt een ondernemersovereenkomst opgenomen in plaats van – of naast – de overeenkomst van opdracht. Het kabinet zal in gesprek gaan met verzekeraars om een beter verzekeringsaanbod voor arbeidsongeschiktheid te bevorderen.