Reis- en verblijfskosten bedrijfsuitje vrijgesteld?

U heeft vast wel eens een bedrijfsuitje met uw personeel. Tot de kosten van het uitje behoren de reis- en verblijfskosten. Die kosten kunnen gericht vrijgesteld zijn van loonheffing. Dat is het geval als het zakelijk karakter bij het bedrijfsuitje overheerst, bijvoorbeeld door een cursus.

Voor zover de activiteiten op en rond het uitje in overwegende mate een consumptief karakter hebben, is er sprake van een personeelsfestiviteit. De vrijstelling voor reis- en verblijfskosten is dan niet van toepassing. Maar wat nu als het bedrijfsuitje zowel een zakelijk als een consumptief karakter heeft?

In dat geval kunt u de kosten splitsen in een deel dat betrekking heeft op de zakelijke reis- en verblijfskosten en een deel dat geacht wordt betrekking te hebben op een festiviteit. De invulling van het programma en de tijdsbesteding zijn daarbij bepalend of een dergelijke ‘knip’ kan worden aangebracht.