Start controle sectorindeling

De Belastingdienst stelt de sectorindeling vast bij de eerste aanmelding op basis van uw werkzaamheden. U krijgt daarvan binnen acht weken een beschikking sectoraansluiting met een code en de naam van de sector waarbij u bent aangesloten. De sectorcode staat ook op de beschikking met de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK), die u elk jaar ontvangt.

De sectoraansluiting bepaalt de hoogte van de sectorpremie die deel uitmaakt van de premies werknemersverzekeringen. Maar als uw werkzaamheden wijzigen, moet u dit binnen 14 dagen schriftelijk doorgeven aan de Belastingdienst. U ontvangt dan een nieuwe beschikking van de Belastingdienst. Hierop wordt de nieuwe sectorindeling vermeld en vanaf welk moment deze van toepassing is. Het toepassen van een ‘onjuiste’ sectorpremie kan leiden tot naheffingen en boetes.

Activiteiten bij verschillende sectoren

Als de activiteiten van de werkgever onder meerdere sectoren vallen, is de sector van toepassing van de werkzaamheden waarvoor u het hoogste premieloon betaalt (of naar verwachting gaat betalen). U kunt de Belastingdienst ook verzoeken om bij meer dan één sector aan te sluiten; een zogenoemde gesplitste aansluiting. Dit is interessant als hierdoor voor een deel van de loonsom een lagere premie van toepassing wordt.

Groepsaansluiting

Als u een economische of organisatorische eenheid vormt met andere werkgevers die verschillende werkzaamheden uitvoeren, kunt u toch bij één sector worden aangesloten. Voor een dergelijke groepsaansluiting is onder meer van belang onder welke sector het grootste deel van het totale premieloon van de aangesloten werkgevers valt. Als dat een sector is met lagere premies, bespaart u op de premiekosten.

Tip
Ga na of laat nagaan of u bent ingedeeld in de juiste sector. Dit kan naheffingen en boetes voorkomen. Kostenbesparing is mogelijk wanneer blijkt dat u kunt worden ingedeeld in een sector met lagere premies. Vergeet daarbij niet de gevolgen voorde cao en het pensioenfonds!