VAR verschaft zekerheid aan opdrachtgever

Maakt u als opdrachtgever gebruik van zelfstandigen, dan wilt u natuurlijk zekerheid dat de Belastingdienst de arbeidsrelatie achteraf niet bestempelt als een dienstbetrekking. Anders moet u alsnog loonbelasting en premies werknemersverzekeringen afdragen. De verklaring arbeidsrelatie (VAR) zou deze zekerheid moeten bieden.

Echter, voor de belastingplichtige biedt een VAR geen zekerheid voor ondernemerschap. Het feit dat iemand jarenlang een verklaring arbeidsrelatie met de kwalificatie winst uit onderneming (VAR-wuo) en O-biljetten ontvangt van de Belastingdienst blijkt minder van betekenis dan men wellicht denkt.

In een casus had een belastingplichtige steeds weer voor zijn werkzaamheden een VAR-wuo en O-biljetten ontvangen van de Belastingdienst. Het hof was echter niet overtuigd van zijn ondernemerschap. Het afgeven van de VAR-wuo dient vooral om zekerheid te verschaffen aan opdrachtgevers. De inspecteur had evenmin in voorgaande aanslag de arbeid bestempeld als ondernemersactiviteit. De Belastingdienst was dus niet gebonden aan de kwalificatie in de VAR. Deze wekt ook geen gerechtvaardigd vertrouwen op.