Verhoging box-2-tarief en andere maatregelen uit het Regeerakkoord

We noemen nog enkele andere aangekondigde maatregelen uit het Regeerakkoord. Zo wil het kabinet Rutte III het belastingtarief in box 2 van de inkomstenbelasting in 2020 verhogen van 25% naar 27,5% en in 2021 naar 28,5%. De voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt teruggebracht van 9 naar 6 jaar. U kunt verliezen nog wel één jaar terug verrekenen. Maakt u gebruik van de innovatiebox? In dat geval krijgt u mogelijk te maken met een tariefsverhoging. Het nieuwe kabinet wil het tarief van de innovatiebox verhogen van 5% naar 7%. Tot slot noemen we dat de dividendbelasting vrijwel geheel wordt afgeschaft.