Verhoogde schenkingsvrijstelling bij samenloop eerdere schenkingen

Bij het Belastingplan 2016 is beslist dat de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in 2017 permanent wordt verhoogd van € 53.016 (in 2016) naar € 100.000 per schenker. Voorwaarde is dat de ontvanger 18 jaar of ouder is maar jonger dan 40 jaar. Hij/zij hoeft geen kind te zijn van de schenker.

Onlangs heeft de staatssecretaris uitgelegd in hoeverre van de permanente vrijstelling gebruik kan worden gemaakt als al in eerdere jaren gebruik is gemaakt van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning.

Samenloop met verhoogde vrijstelling eigen woning in 2015 en 2016

De begunstigde kan per schenker eenmaal in zijn leven gebruikmaken van één van de vrijstellingsregelingen voor de eigen woning. Maakt u in 2015 of 2016 voor het eerst gebruik van de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, dan kunt u die in 2017 of 2018 nog aanvullen tot het bedrag van de permanent verhoogde vrijstelling. Zo kunt u in 2017 de vrijstelling dus maximaal aanvullen met € 46.612.

Dat is € 100.000 verminderd met de vrijstelling voor de eigen woning van € 53.388 in 2017. Dat geldt ook als u de vrijstelling voor de eigen woning in 2015 of 2016 niet maximaal heeft benut. U schenkt uw kind (of diens partner) in 2016 bijvoorbeeld € 30.000 met toepassing van de vrijstelling in plaats van het maximum van € 53.016. U kunt dan dus niet maximaal € 70.000 aanvullen, maar slechts € 46.612.

Samenloop met verhoogde vrijstelling 2010-2014 

Heeft u in de periode 2010 tot en met 2014 al gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? In dat geval kunt u geen gebruik meer maken van de permanent verhoogde vrijstelling, ook niet als u toen slechts een deel van de vrijstelling heeft benut.