Verruimde termijnen overdrachtsbelasting

De tijdelijk verruimde termijnen in de overdrachtsbelasting gelden nog tot 1 januari 2015.

Het gaat om de volgende termijnen:

– de verruimde termijn van 36 maanden bij doorverkoop van een onroerende zaak, en;

– de verruimde termijn van 24 maanden bij samenloop van de overdrachtsbelasting met de heffing van btw.

Overdrachtsbelasting bij doorverkoop

Indien u een huis, kantoor of ander vastgoed aanschaft of heeft aangeschaft tussen 31 oktober 2012 en 1 januari 2015 waarbij het pand vervolgens binnen 36 maanden weer wordt doorverkocht, betaalt de koper alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting. De verruimde termijn van 36 maanden geldt nog tot 1 januari 2015. Daarna geldt weer een termijn van 6 maanden.

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij samenloop btw

Bij verkoop van nieuw zakelijk vastgoed dat al in gebruik is genomen of is verhuurd geldt dat daarvoor zowel btw als overdrachtsbelasting verschuldigd is. In bepaalde gevallen is er echter vrijstelling van overdrachtsbelasting mogelijk. Voor deze vrijstelling geldt nog tot 1 januari 2015 een verruimde termijn van 24 maanden.

De vrijstelling geldt als de onroerende zaak binnen 24 maanden wordt verkocht:

– na de eerste ingebruikneming, of

– na de ingangsdatum van de verhuur (als deze ingangsdatum eerder is dan het tijdstip van ingebruikneming).

Verder geldt de verruimde termijn alleen als de eerste ingebruikneming of de eerdere ingangsdatum van de verhuur ligt tussen 31 oktober 2012 en 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer een termijn van 6 maanden.