Vraag S&O-aftrek aan

Als zelfstandig ondernemer heeft u onder voorwaarden recht op toepassing van de S&O-aftrek (speur- en ontwikkelingswerk).

U moet dan minimaal 1.225 uren aan uw onderneming besteden en op jaarbasis meer dan 500 uren spenderen aan S&O-werk (waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven).

Let op
U dient na te gaan of het gunstig is om S&O-aftrek aan te vragen. Per 1 januari 2014 zal de S&O-korting verruimd worden, maar het tarief wordt verlaagd. De eerste schijf van de S&O-afdrachtvermindering zal worden verhoogd van € 200.000,- naar € 250.000,-. Hierdoor is het hoge percentage van de S&O-afdrachtvermindering van toepassing op een groter deel van de S&O-loonkosten. Deze maatregel is vooral gericht op kleinere tot middelgrote bedrijven. Tegenover de schijfverlenging staat een verlaging van het tarief in de eerste schijf van 38% naar 35%.