Winstbox van de baan

Waarom winstbox?

Het kabinet zat met het verschil in gemiddelde belastingdruk tussen ondernemer en werknemer in haar maag.

De winstbox zou hier wel een oplossing kunnen zijn omdat de belastingdruk van ondernemers in de inkomstenbelasting en werknemers aan de onderkant van de inkomensverdeling dichter bij elkaar gebracht kunnen worden en de doorgroei gestimuleerd kan worden. De winstbox zou voor de ondernemers een apart tarief  meebrengen en de huidige ondernemersfaciliteiten – zoals de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling – zouden verdwijnen.

Wiebes blaast invoering winstbox af

De winstbox komt er niet. De voordelen zijn te ongewis, terwijl de nadelen al wel duidelijk zijn. Zo zou het inbedden van een vierde box in het huidige drieboxensysteem vele fiscaaltechnische problemen oproepen, wat leidt tot meer complexiteit in de wetgeving en de uitvoering daarvan. Daarnaast zou de beoogde vermindering van administratieve lasten hiermee niet worden bereikt. Het kabinet ziet daarom af van verdere uitwerking en invoering van de winstbox.