Geen BTW-aftrek ondanks belaste verhuur zolder

Man en vrouw laten een huis bouwen. Het is de bedoeling dat een aangebouwde zelfstandige kantoorruimte en de zolderverdieping van het huis (met BTW belast) verhuurd zullen worden aan de BV van de man. Voor deze verhuur gaan man en vrouw een maatschap aan. De vraag is of de verhuur van de zolderverdieping een economische activiteit is waarvoor de maatschap BTW-ondernemer is en waarvoor recht op aftrek bestaat van BTW op de bouwkosten.

Standpunt maatschap
Volgens de maatschap is de verhuur van de zolderverdieping een economische activiteit, die belast is met BTW, zodat voor de verhuur van de zolderverdieping recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Dat sprake is van een economische activiteit volgt uit de huurovereenkomst en uit de betaling van de huurpenningen. Ook bij verhuur van een onzelfstandige ruimte is sprake van een economische activiteit en deelname aan een markt. Naast de zakelijke functie van zolderverdieping, telefonische (video)vergaderruimte, bureau-/werkruimte en archiefruimte, is er eveneens uitvoering gegeven aan de (zakelijke) inrichting van deze ruimte ten behoeve van de zakelijke activiteiten. Hiermee is het zakelijk gebruik van de verhuurde zolderverdieping een objectief gegeven. De maatschap stelt dat zij recht heeft op een aanvullende teruggaaf van 14% van de BTW over de totale bouwkosten van de woning.

Standpunt Belastingdienst
De Belastingdienst is van mening dat de maatschap met de verhuur van de zolderverdieping niet deelneemt aan de markt en dat de verhuur van de zolderverdieping om die reden geen economische activiteit is, zodat belanghebbende ter zake van de verhuur van de zolderverdieping geen recht heeft op aftrek van voorbelasting/teruggaaf van BTW.

Ook is de Belastingdienst van mening dat de maatschap geen recht heeft op aftrek van voorbelasting ten aanzien van de verhuur van de zolderverdieping, omdat geen sprake is van een voldoende rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de gemaakte bouwkosten die aan de zolderverdieping worden toegerekend en de verhuur van de zolderverdieping. Daarom kan niet worden gezegd dat de kosten zijn gemaakt ten behoeve van/of uitsluitend hun oorzaak vinden in een belaste activiteit.

Oordeel rechter
Volgens de Belastingdienst zou de woning ook met de zolder zijn gebouwd zonder de belaste verhuur van de zolderverdieping. Dan is het volgens eerdere rechtspraak aan de maatschap om aannemelijk te maken dat er wel een voldoende rechtstreeks en onmiddellijk verband is tussen de gemaakte bouwkosten voor de zolder en de verhuur van de zolderverdieping. Het vooraf aangaan van de maatschap en een intentie-overeenkomst voor de verhuur is daartoe onvoldoende. Daarom kan de maatschap de aan de verhuur van de zolderverdieping toe te rekenen BTW niet als voorbelasting in aftrek brengen.

Let op: De Belastingdienst staat in dit geval BTW-aftrek voor de aangebouwde zelfstandige kantoorruimte wel toe. Omdat de zolder op de woning toch wel gebouwd zou worden, ook zonder beoogde belaste verhuur, is de BTW op de bouwkosten voor de zolder niet aftrekbaar.