Kleine attenties onbelast?

Als u als werkgever een geschenk geeft dat buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen loon. In een onlangs bijgewerkte handreiking geeft de Belastingdienst een uitwerking en voorbeelden. 

Loon is volgens de wet alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Een geschenk valt hier ook onder. Maar het kan zijn dat u een geschenk geeft vanwege de persoonlijke relatie met de werknemer. Het geschenk heeft dan geen duidelijk verband met de dienstbetrekking. In dat geval is het geschenk geen loon. 

Voorbeeld
Uw werknemer is ziek en u geeft hem een fruitmand. Of uw werknemer is overleden en u stuurt zijn nabestaanden een rouwkrans. U doet dit op grond van de persoonlijke relatie met de werknemer en niet op grond van de relatie werkgever-werknemer. De fruitmand of rouwkrans zijn daarom geen loon. 

Kleinegeschenkenregeling
In de praktijk is soms moeilijk vast te stellen of u een geschenk geeft vanwege de persoonlijke relatie met een werknemer. Als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, kunt u ervan uitgaan dat uw kleine geschenk geen loon is:

 • U geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.
 • U geeft geen geld of een waardebon.
 • De factuurwaarde (inclusief BTW) van de attentie is maximaal € 25. U hoeft eventuele bezorgkosten niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd, of apart zijn gefactureerd. 

Van een persoonlijke attentie is sprake als de persoon van de werknemer voorop staat bij het geven van de attentie. Niet van belang is of de werknemer recht heeft op de attentie. 

Dit zijn voorbeelden van een persoonlijke attentie:

 • een bos bloemen bij een verjaardag,
 • een attentie voor een geboorte,
 • een attentie voor een huwelijk. 

Geen persoonlijke attentie
Hieronder vindt u voorbeelden van attenties die niet persoonlijk zijn. Deze attenties zijn gericht op de werknemer en niet op de persoon. De kleinegeschenkenregeling geldt hiervoor niet:

 • een kerstpakket
 • een chocoladeletter voor Sinterklaas
 • een bloemetje op de eerste werkdag of secretaressedag
 • een attentie voor een jubileum
 • een attentie omdat de werknemer moet thuiswerken door coronamaatregelen

Let op: Voldoet u niet aan de voorwaarden van de kleinegeschenkenregeling, dan is het geschenk, inclusief eventuele bezorgkosten en de BTW, loon voor de werknemer. U mag het geschenk ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt dan ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Boven de vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing.